SINÓNIMOS E ANTÓNIMOS EN GALEGO - BASEDÚAS

http://www.kubbu.com/a1/86412_sin_nimos_en_galego
http://www.kubbu.com/a1/86560_ant_nimos_en_galego