Benvida a primavera!

FORMAS XEOMÉTRICAS

video video

http://odas.educarchile.cl/objetos_digitales/odas_matematicas/Mat_Mod5_1ro_2_2sem.swf
                                   

video

TÁBOA DO 6 - MODELO PARA FACER TÍ O XOGO DAS TÁBOAS

                           Violeta fixo este xogo para aprender as táboas. Ti tamén podes facelo.


VÍDEO SERVIZOS PÚBLICOS

video

Rítmicas táboas de multiplicar

                   

http://baseduas.blogspot.com.es/2015/02/cancions-taboas.html

Repaso do dobre e triplo

O dobre dun número é multiplicar ese número por 2.
O triplo dun número é multiplicar ese número por 3.