MARIONETAS

 Repasando o tema do corpo, fixemos unha actividade guiada, cos dous grupos, que consistía na realización da figura humana en diferentes movementos. Para íso tiveron que seguir as instruccións dun audio. 
 1º, tiñan que marcar os puntos das articulacións. 2º- Unir os puntos con liñas. Finalmente, debuxar as partes do corpo e a súa vestimenta.
http://www.edu.xunta.es/centros/ceipchanopinheiro/aulavirtual/file.php/3/6/todomate/geometria/marioneta.swf

https://docs.google.com/presentation/d/1djNH08Kr_JjB9-1CuK5Ox3jV84H1pTqqA-5sflRoAao/present#slide=id.ga1ea91f82_0_19