Valores: el respeto en el deporte.

 A profesora Paz de Ed.Física preparou as seguintes normas que lle gustaría que todos os nenos a tivesen en conta en cada sesión. 
 Estarán tamén expostas no pavillón.
 A practicalas!
https://docs.google.com/presentation/d/1r4uarxsvdAPC_QF7IbmvHgOTzcOsA_5Fr2lJdYkxxpw/present#slide=id.p
                
https://docs.google.com/presentation/d/1m_eUorDENiJ9KG-1knhysie1DwgW_0c3QK1GFgpirHk/present#slide=id.g213d5d65fa_0_9