Repaso do dobre e triplo

O dobre dun número é multiplicar ese número por 2.
O triplo dun número é multiplicar ese número por 3.