TÁBOA DO 6 - MODELO PARA FACER TÍ O XOGO DAS TÁBOAS

                           Violeta fixo este xogo para aprender as táboas. Ti tamén podes facelo.