Aprendo a situarme e outras curiosidades - Presentación basedúas

https://docs.google.com/presentation/d/1odZddgJ3zcDCDmakxNWbMyy24_TnDyYYLSMPqUujhsk/present#slide=id.g1cd3d94844_0_5