Actividades de reforzo na casa para os alumnos 2ºA. Os de 2º B xa asiste todo o grupo á clase.

Martes, 31 de xaneiro:
Galego: ata a páxina 57
Castelá: ata a páxina 87
Matemáticas: ata a páxina de problemas, incluída do tema 7
    Paula de 2º B e Tiago 2ºA fixeron dúas presentacións sobre Chichen Itza e o Vaticano (Paula) e sobre a cidade sanitaria da Coruña: hospitais (Tiago). Os compañeiros escribiron algunhas frases sobre o exposto e debuxos dos mesmos. Publicarase no blog. Na casa no diario, escribirán sobre o feito.