ACTIVIDADES DE REFORZO E AMPLIACIÓN - ANAYA E VICENS - 2017

                   ACTIVIDADES REFUERZO Y AMPLIACIÓN

 TEMA  15 - LENGUA - REFUERZO
 TEMA  15 - LENGUA - AMPLIACIÓN
 TEMA  15 - LINGUA - REFORZO
 TEMA  15 - LINGUA - AMPLIACIÓN
 TEMA  15 - MATEMÁTICAS
 SOCIAIS - AS PEGADAS DO PASADO

 TEMA  14 - LENGUA - REFUERZO
 TEMA  14 - LENGUA - AMPLIACIÓN
 TEMA  14 - LINGUA - REFORZO
 TEMA  14 - LINGUA - AMPLIACIÓN
 TEMA  14 - MATEMÁTICAS
 NATURAIS - OS INVENTOS E A TECNOLOXÍA
 SOCIAIS - O PASO DO TEMPO  
 TEMA  13 - LENGUA - REFUERZO
 TEMA  13 - LENGUA - AMPLIACIÓN
 TEMA  13 - LINGUA - REFUERZO
 TEMA  13 - LINGUA - AMPLIACIÓN
 TEMA  13 - MATEMÁTICAS 
 
 TEMA  12 - LENGUA - REFUERZO
 TEMA  12 - LENGUA - AMPLIACIÓN
 TEMA  12 - LINGUA - REFUERZO
 TEMA  12 - LINGUA - AMPLIACIÓN
 TEMA  12 - MATEMÁTICAS 
 NATURAIS - MÁQUINAS E OFICIOS


 TEMA  11 - LENGUA - REFUERZO
 TEMA  11 - LENGUA - AMPLIACIÓN
 TEMA  11 - LINGUA - REFUERZO
 TEMA  11 - LINGUA - AMPLIACIÓN
 TEMA  11 - MATEMÁTICAS


 
 TEMA 10 - LENGUA - REFUERZO
 TEMA 10 - LENGUA - AMPLIACIÓN
 TEMA 10 - LINGUA - REFORZO
 TEMA 10 - LINGUA - AMPLIACIÓN
 TEMA 10 - MATEMÁTICAS 
 
 TEMA 9 - LENGUA - REFUERZO
 TEMA 9 - LENGUA - AMPLIACIÓN
 TEMA 9 - LINGUA - REFUERZO
 TEMA 9 - LINGUA - AMPLIACIÓN
 TEMA 9 - MATEMÁTICAS
 NATURAIS
 SOCIAIS
 

 TEMA 8 - LENGUA - REFUERZO
 TEMA 8 - LENGUA - AMPLIACIÓN
 TEMA 8 - LINGUA - REFORZO
 TEMA 8 - LINGUA - AMPLIACIÓN
 TEMA 8 - MATEMÁTICAS 
 
 TEMA 7 - LENGUA - REFUERZO
 TEMA 7 - LENGUA - AMPLIACIÓN
 TEMA 7 - LINGUA - REFORZO
 TEMA 7 - LINGUA - AMPLIACIÓN
 TEMA 7 - MATEMÁTICAS
TEMA 6 - LINGUA -REFUERZO
TEMA 6 - LINGUA - AMPLIACIÓN 
TEMA 6 - MATEMÁTICAS

 SOCIAIS
 NATURAIS