O dado das emocións: en cada tirada o alumno expoñía como se sentía nesa emoción e no momento que lle sucedeu. Logo realizaron traballos variados en papel seguindo a película "Del revés" e os seus personaxes. Grazas, Sofia, por traer a idea da casa.