Cabaza de chupa que realizaremos na vindeira sesión do venres. Lembren que traian o chupa.