PERSONAXES DE MIRÓ

Paseniño, paseniño, o Proxecto Miró vai facendo camiño. Xa nos atopamos na terceira e cuarta fase do mesmo.
  Tras visualizar a obra do pintor, os alumnos, con pintura aguada (acuarela) en forma de mancha realizaban a súa propia creación (3ª sesión). Na seguinte fase (cuarta sesión) rescataban o seu personaxe repasándoo con cera negra ou rotulador. Posteriormente graváronse relatando cunha frase curta a súa obra. Quedaron así de bonitos!