Actividades de reforzo do tema 11 de Mate.

Estamos a traballar as unidades de medida de forma manipulativa.