O HERBARIO EN IMAXES

Observa ben este herbario para que distingas os distintos tipos de árbores.
https://drive.google.com/file/d/0B3rXrCqv8qDKZjBGTXlnMWZVbHc/view?usp=sharing