Mapa conceptual dos movementos de rotación e traslación da terra.



Aquí queda un carnet para todos os que saibades o tema ao dedillo.