Mapa conceptual dos movementos de rotación e traslación da terra.Aquí queda un carnet para todos os que saibades o tema ao dedillo.