Estamos a traballar as descricións de persoas.

Os alumnos de 2º nivel están a realizar descricións de persoas orais e escritas seguindo unhas pautas dadas. Aí queda unha mostra do traballo de cada un.