EDUCA - SAÚDE Nº 3

“O prometido é deuda” e no Proxecto Educa-Saúde non podía ser menos.
 Eles comprometéronse co noso Ciclo en darnos varias charlas e nesta terceira os temas tratados incidiron no seguinte: 
“Medra con bo pé” sobre os bos hábitos saúdables e as repercusións negativas no organismo de chucherías, refrescos e tabaquismo. 
 Déronlles tamén unha información sobre o uso eficaz do tempo de lecer e a importancia do deporte para o desenvolvemento físico e psíquico dos nenos/as.
http://issuu.com/anllencarna/docs/educasau__de_1__-2__primaria
issuu.com/anllencarna/docs/educa-sau__de_n___3_-_basedu__as?e=6714124/5701518