Novo blog dos alumnos - Guillermo e Candela -

Grazas a Guillermo e Candela por compartir cos compañeiros as súas experiencias.